Wat is Perspectis?

Perspectis biedt professionele procesbegeleiding in Conflictbemiddeling (Mediation)
en Verandertrajecten. In beide poten komt Perspectis niet met pasklare antwoorden,
maar ondersteunt mensen bij het zélf vinden van aanvaardbare oplossingen voor hun conflict of het omgaan met veranderingen. In de mediation gebeurt dit via het in kaart brengen van de werkelijke behoeften, belangen en zorgen van mensen. Op basis daarvan helpt Perspectis partijen om tot die oplossing te komen die voor beiden bevredigend of aanvaardbaar is. Bij verandertrajecten ondersteunt Perspectis mensen bij het vinden van oplossingen om veranderingen hanteerbaar te maken en te zoeken naar nieuwe kansen, mogelijkheden en uitdagingen. Perspectis richt zich zowel op individuen, als teams en organisaties. Bijvoorbeeld bij een fusie, een cultuuromslag binnen een organisatie, of wanneer iemand gewoon niet meer goed op zijn plek zit in een bepaalde functie. In alle gevallen staan bij Perspectis de menselijke verhoudingen en open communicatie centraal.

conflictbemiddeling